องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.huaihaenglocal.go.th

 
 
 


ร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อแก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นรบกวนจากบ่อขยะ ของบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)


วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายสมัย แสงทะตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง พร้อมด้วย นายไพรวัลย์ แสงจันทร์ รองนายก อบต.ห้วยแห้ง ,นายสมพาน จิ๋วศรีสวัสดิ์ เลขานายก อบต.ห้วยแห้ง ,นายนิวัฒน์ กมลเพ็ชร์ ปลัด อบต.ห้วยแห้ง ในฐานะคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน จากสถานประกอบการของโรงงาน โดยอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรีเป็นประธานคณะกรรมการฯ

ร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อแก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นรบกวนจากบ่อขยะ ของบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ในตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

2024-07-04
2024-06-26
2024-06-21
2024-03-22
2024-02-20
2024-02-12
2024-01-12
2024-01-10
2023-12-29
2023-12-29