องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.huaihaenglocal.go.th

 
 
 


จิตอาสาฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่รัชกาลที่ 2


วันจันทร์ที่  24 กุมภาพันธ์  2563 เวลา 09.30 น. นายดุรงค์ฤทธิ์  ศิริวัฒนพันธ์ นายอำเภอแก่งคอย เป็นประธานพิธีเปิดจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันที่ระลึกพระบามสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ณ วัดหนองน้ำเขียว หมู่ที่ 8  ตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี  พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร อปท. จนท.ทหาร ม.พัน 27 พล.ม.2รอ. ร่วมกับประชาชนจิตอาสา  ในพื้นที่รวมทั้งสิ้นจำนวน 150 คน ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดรอบบริเวณวัดหนองน้ำเขียวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และขอขอบคุณ จิตอาสาทุกท่านที่มาร่วมทำความดีในวันนี้ค่ะ

2024-07-04
2024-06-26
2024-06-21
2024-03-22
2024-02-20
2024-02-12
2024-01-12
2024-01-10
2023-12-29
2023-12-29