องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.huaihaenglocal.go.th
 
 
 


ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี 2565 ประชาชนในพื้นที่ตำบลห้วยแห้ง หมู่ที่1


วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. นายสมัย แสงทะตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง พร้อมด้วย นายนิวัฒน์ กมลเพ็ชร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ,นางรัตนาวดี ทองมี ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ร่วมต้อนรับประชาชนในพื้นที่ตำบลห้วยแห้ง หมู่ที่1 ที่มาลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี 2565 โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่จาก ธ.ก.ส. แก่งคอย ดำเนินการรับลงทะเบียน

2023-04-24
2023-03-21
2023-03-14
2023-03-13
2023-03-09
2023-02-22
2023-02-08
2023-02-02
2023-02-01
2023-01-30