องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.huaihaenglocal.go.th

 
 
 


มอบเช็คช่วยเหลือผู้ประสบภัย อุทกภัย และอัคคีภัย จำนวน 2 ครัวเรือน


วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2565

เวลา 13.00 น.

นายสมัย แสงทะตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง ได้มอบเช็คช่วยเหลือผู้ประสบภัย อุทกภัย และอัคคีภัย จำนวน 2 ครัวเรือน

2024-07-04
2024-06-26
2024-06-21
2024-03-22
2024-02-20
2024-02-12
2024-01-12
2024-01-10
2023-12-29
2023-12-29