องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.huaihaenglocal.go.th

 
 
 


ประชุมบูรณาการเพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 – 2570 เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 3 ปี พ.ศ.2565


วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. นายสมัย แสงทะตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง เป็นประธาน ในการประชุมบูรณาการเพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 – 2570 เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 3 ปี พ.ศ.2565 โดยมี ผู้บริหาร ,สมาชิกสภาฯ ,หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง
2024-07-04
2024-06-26
2024-06-21
2024-03-22
2024-02-20
2024-02-12
2024-01-12
2024-01-10
2023-12-29
2023-12-29