องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.huaihaenglocal.go.th

 
 
 


งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ประจำปี 2566


วันที่ 7 ธันวาคม 2565

เวลา 10.00 น

นายดุรงค์ฤทธิ์ ศิริวัฒนพันธุ์ นายอำเภอแก่งคอย เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) โดยมี นายสมัย แสงทะตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง ,นายไพรวัลย์ แสงจันทร์ รองนายกฯ นายจรัญ พรมโชติ รองนายกฯ ,นายสมพาน จิ๋วศรีสวัสดิ์ เลขานุการนายกฯ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในตำบลห้วยแห้ง

ณ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำนาแปลงใหญ่บ้านเขาแย้ หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

2024-07-04
2024-06-26
2024-06-21
2024-03-22
2024-02-20
2024-02-12
2024-01-12
2024-01-10
2023-12-29
2023-12-29