องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.huaihaenglocal.go.th

 
 
 


โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะในเขต อบต.ห้วยแห้ง และวิธีการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ 2566 ในพื้นที่ หมู่ที่ 3


วันที่ 9 ธันวาคม 2565

เวลา 17.00 น.

นายสมัย แสงทะตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะในเขต อบต.ห้วยแห้ง และวิธีการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. พนักงานส่วนตำบลห้วยแห้ง และประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยแห้ง โดยมอบถังขยะเพื่อทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนแก่ประชาชนทุกครัวเรือน

ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 3 ตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

2024-07-04
2024-06-26
2024-06-21
2024-03-22
2024-02-20
2024-02-12
2024-01-12
2024-01-10
2023-12-29
2023-12-29