องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.huaihaenglocal.go.th

 
 
 


โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะในเขต อบต.ห้วยแห้ง และวิธีการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ 2566 ในพื้นที่ ม.9


วันที่ 20 ธันวาคม 2565

เวลา 17.00 น.

นายสมัย แสงทะตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง

เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะในเขต อบต.ห้วยแห้ง และวิธีการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. พนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.ห้วยแห้ง และประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยแห้ง โดยมอบถังขยะเพื่อทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนแก่ประชาชนทุกครัวเรือน

ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 ตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

2024-07-04
2024-06-26
2024-06-21
2024-03-22
2024-02-20
2024-02-12
2024-01-12
2024-01-10
2023-12-29
2023-12-29