องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.huaihaenglocal.go.th

 
 
 


โครงการสานรัก สามวัย สานสัมพันธ์ครอบครัว


เมื่อวันอังคารที่ 28 มกราคม 2563 เวลาประมาณ 09.00 น นายสมยศ วงษ์จีน ปลัดองค์การบริหารส่วน ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวแห้ง 
เป็นประธานเปิด "โครงการสานรัก สามวัย สานสัมพันธ์ครอบครัว โดยกองสวัสดิการสังคม สนับสนุนโดยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง"

2024-07-04
2024-06-26
2024-06-21
2024-03-22
2024-02-20
2024-02-12
2024-01-12
2024-01-10
2023-12-29
2023-12-29