องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.huaihaenglocal.go.th

 
 
 


วันกาชาด บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา" เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี


วันกาชาด บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา" เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี วันที่ 27 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. นำโดย นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย นางวันทนา ดำธรรม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี นายดุรงค์ฤทธิ์ ศิริวัฒนพันธ์ ปลัดจังหวัดสระบุรี ปลัดอำเภอแก่งคอย นายสมัย แสงทะตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะผู้นำชุมชนตำบลห้วยแห้งมอบเครื่องสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง ในพื้นตำบลห้วยแห้ง

2024-07-04
2024-06-26
2024-06-21
2024-03-22
2024-02-20
2024-02-12
2024-01-12
2024-01-10
2023-12-29
2023-12-29