องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.huaihaenglocal.go.th

 
 
 


ปลัดอำเภอหัวหน้างานกลุ่มบริหารงานปกครอง ได้มาตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2566


วันที่ 29 เมษายน 2565

เวลา 14.35 น.

นางสาวอ้อยทิพย์ ปานสอาด

ปลัดอำเภอหัวหน้างานกลุ่มบริหารงานปกครอง

ได้มาตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2566 ณ บริเวณหน้า อบต.ห้วยแห้ง และได้มอบน้ำดื่ม เครื่องดื่มให้แก่ประชาชน และเจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการ

โดยมี นายสมัย แสงทะตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ อปพร. ร่วมต้อนรับ

2024-07-04
2024-06-26
2024-06-21
2024-03-22
2024-02-20
2024-02-12
2024-01-12
2024-01-10
2023-12-29
2023-12-29