องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.huaihaenglocal.go.th

 
 
 


นายพงศธร สุขพ่วง เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติการ ได้มาตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2566


วันที่ 30 ธันวาคม 2565

เวลา 15.15 น.

นายพงศธร สุขพ่วง

เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติการ

ได้มาตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2566 ณ บริเวณหน้า อบต.ห้วยแห้ง และได้มอบ เครื่องดื่มให้แก่ประชาชน และเจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการ

โดยมี นายนิวัฒน์ กมลเพ็ชร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง สมาชิกสภาฯ ผู้ใหญ่บ้าน และ อปพร. ร่วมต้อนรับ

2024-07-04
2024-06-26
2024-06-21
2024-03-22
2024-02-20
2024-02-12
2024-01-12
2024-01-10
2023-12-29
2023-12-29