องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.huaihaenglocal.go.th

 
 
 


กองสวัสดิการสังคม ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้มีปัญหาทางสังคม


วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นักพัฒนาชุมชนและผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้มีปัญหาทางสังคม ร่วมกับจนท.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสระบุรี ในพื้นที่ต.ห้วยแห้ง หมู่ที่ 1 - 12 เพื่อใช้เป็นข้อมูลให้ศูนย์คุ้มครองๆ ช่วยเหลือต่อไป

2024-07-04
2024-06-26
2024-06-21
2024-03-22
2024-02-20
2024-02-12
2024-01-12
2024-01-10
2023-12-29
2023-12-29