องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.huaihaenglocal.go.th

 
 
 


ศึกษาดูงาน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงและกลุ่มอาชีพ


วันที่ 4 มกราคม 2566

เวลา 14.00 น.

คณะศึกษาดูงานฯ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง นำโดย นายสมัย แสงทะตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง ศึกษาดูงาน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงและกลุ่มอาชีพ ณ เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ตามโครงการอบรมและสัมมนาศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 4-6 มกราคม 2566

2024-07-04
2024-06-26
2024-06-21
2024-03-22
2024-02-20
2024-02-12
2024-01-12
2024-01-10
2023-12-29
2023-12-29