องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.huaihaenglocal.go.th

 
 
 


สนับสนุนของขวัญและขนมให้แกเด็กๆ โรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566


วันที่ 13 มกราคม 2566

เวลา 09.30 น.

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง โดย นายสมัย แสงทะตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง พร้อมด้วย นายไพรวัลย์ แสงจันทร์ รองนายกฯ สนับสนุนของขวัญและขนมให้แกเด็กๆ โรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

2024-07-04
2024-06-26
2024-06-21
2024-03-22
2024-02-20
2024-02-12
2024-01-12
2024-01-10
2023-12-29
2023-12-29