องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.huaihaenglocal.go.th

 
 
 


โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566


วันที่ 14 มกราคม 2566

เวลา 09.00 น.

นายสมัย แสงทะตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566

พร้อมด้วยผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพนักงาน เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง

2024-07-04
2024-06-26
2024-06-21
2024-03-22
2024-02-20
2024-02-12
2024-01-12
2024-01-10
2023-12-29
2023-12-29