องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.huaihaenglocal.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอบรมสัมนาและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพของคณะผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน และส่วนราชการต่างๆ ในพื้นที่ตำบลห้วยแห้ง ประจำปีงบประมาณ 2563


เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายสมยศ วงษ์จีน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้งปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.ห้วยแห้ง สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน และส่วนราชการต่างๆ อบต.ห้วยแห้ง เข้าศึกษาดูงาน “เทศบาลนาอ้อ ” อ.เมือง จ.เลย และเวลา 13.00 ได้ เข้าศึกษาดูงาน ที่ “องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี” อ.เชียงคาน จ.เลย

 

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 นายสมยศ วงษ์จีน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้งปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.ห้วยแห้ง สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน และส่วนราชการต่างๆ อบต.ห้วยแห้ง เข้าศึกษาดูงาน “เทศบาลเมืองหนองคาย”

 

และวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 นายสมยศ วงษ์จีน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้งปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.ห้วยแห้ง สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน และส่วนราชการต่างๆ อบต.ห้วยแห้ง เข้าศึกษาดูงาน “ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง บ้านจอมแจ้ง” ณ อ.เมือง จ.หนองคาย

2024-07-04
2024-06-26
2024-06-21
2024-03-22
2024-02-20
2024-02-12
2024-01-12
2024-01-10
2023-12-29
2023-12-29