องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.huaihaenglocal.go.th
 
 
 


ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกลิ่นเหม็นจากโรงงาน บริษัท ช.โชควิวัฒน์ จำกัด หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี


วันที่ 30 มกราคม 2566

เวลา 10.00 น.

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอแก่งคอย ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอแก่งคอย กำนันตำบลห้วยแห้ง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลห้วยแห้ง และศูนย์ดำรงธรรมตำบลห้วยแห้ง โดยนายสมัย แสงทะตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง นายไพรวัลย์ แสงจันทร์ รองนายกฯ และเจ้าหน้าที่ อบต.ห้วยแห้ง ร่วมตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกลิ่นเหม็นจากโรงงาน บริษัท ช.โชควิวัฒน์ จำกัด หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี กรณีร้องเรียนเรื่องกลิ่นเหม็นจากโกดังที่เกิดไฟไหม้อย่างรุนแรง โดยให้ผู้ประกอบการ ปรับปรุงแก้ไข ตามคำแนะนำของคณะผู้ตรวจฯ และรายงานโดยด่วน

2023-08-30
2023-06-28
2023-06-26
2023-06-20
2023-06-03
2023-06-03
2023-05-18
2023-05-06
2023-05-03
2023-05-01