องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.huaihaenglocal.go.th

 
 
 


ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกลิ่นเหม็นจากโรงงาน บริษัท ช.โชควิวัฒน์ จำกัด หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี


วันที่ 30 มกราคม 2566

เวลา 10.00 น.

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอแก่งคอย ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอแก่งคอย กำนันตำบลห้วยแห้ง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลห้วยแห้ง และศูนย์ดำรงธรรมตำบลห้วยแห้ง โดยนายสมัย แสงทะตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง นายไพรวัลย์ แสงจันทร์ รองนายกฯ และเจ้าหน้าที่ อบต.ห้วยแห้ง ร่วมตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกลิ่นเหม็นจากโรงงาน บริษัท ช.โชควิวัฒน์ จำกัด หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี กรณีร้องเรียนเรื่องกลิ่นเหม็นจากโกดังที่เกิดไฟไหม้อย่างรุนแรง โดยให้ผู้ประกอบการ ปรับปรุงแก้ไข ตามคำแนะนำของคณะผู้ตรวจฯ และรายงานโดยด่วน

2024-03-22
2024-02-20
2024-02-12
2024-01-12
2024-01-10
2023-12-29
2023-12-29
2023-12-25
2023-12-19
2023-12-08