องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.huaihaenglocal.go.th

 
 
 


กิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการป้องกันและดับไฟป่า


วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

นายสมัย แสงทะตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.ห้วยแห้ง เข้าร่วมกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการป้องกันและดับไฟป่า จัดโดย ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ณ อาคารสระบุรี 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สระบุรี ตำบลชำผักแพง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

2024-07-04
2024-06-26
2024-06-21
2024-03-22
2024-02-20
2024-02-12
2024-01-12
2024-01-10
2023-12-29
2023-12-29