องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.huaihaenglocal.go.th
 
 
 


กิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการป้องกันและดับไฟป่า


วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

นายสมัย แสงทะตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.ห้วยแห้ง เข้าร่วมกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการป้องกันและดับไฟป่า จัดโดย ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ณ อาคารสระบุรี 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สระบุรี ตำบลชำผักแพง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

2023-08-30
2023-06-28
2023-06-26
2023-06-20
2023-06-03
2023-06-03
2023-05-18
2023-05-06
2023-05-03
2023-05-01