องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.huaihaenglocal.go.th
 
 
 


ประชุมคณะกรรมการศูนย์คัดกรองยาเสพติดและศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม


วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566

เวลา 13.30 น.

นายสมัย แสงทะตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง ได้มอบหมาย นายไพรวัลย์ แสงจันทร์ รองนายกฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์คัดกรองยาเสพติดและศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ในการขับเคลื่อนศูนย์และพิธีมอบป้ายศูนย์คัดกรองยาเสพติด

2023-08-30
2023-06-28
2023-06-26
2023-06-20
2023-06-03
2023-06-03
2023-05-18
2023-05-06
2023-05-03
2023-05-01