องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.huaihaenglocal.go.th
 
 
 


เข้าร่วมประชุมการตรวจติดตามและนิเทศการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอแก่งคอย


วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566

เวลา 13.30 น.

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง นำโดย นายสมัย แสงทะตา นายก อบต.ห้วยแห้ง นายไพบูลย์ สุมาวรรณ์ ประธานสภา อบต.ห้วยแห้ง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ อบต.ห้วยแห้ง เข้าร่วมประชุมการตรวจติดตามและนิเทศการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอแก่งคอย โดยท่านกิตติศักดิ์ ธีระวัฒนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมคณะ และท่านปิยะพงษ์ บุญส่ง นายอำเภอแก่งคอย พร้อมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอแก่งคอย ร่วมต้อนรับ ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหินซ้อน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

2023-08-30
2023-06-28
2023-06-26
2023-06-20
2023-06-03
2023-06-03
2023-05-18
2023-05-06
2023-05-03
2023-05-01