องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.huaihaenglocal.go.th
 
 
 


เข้าร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอแก่งคอย (ศป.ปส.อ.แก่งคอย)


วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566

เวลา 13.00 น.

นายสมัย แสงทะตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง พร้อมด้วย ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ฝ่ายปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอแก่งคอย (ศป.ปส.อ.แก่งคอย)

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

2023-08-30
2023-06-28
2023-06-26
2023-06-20
2023-06-03
2023-06-03
2023-05-18
2023-05-06
2023-05-03
2023-05-01