องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.huaihaenglocal.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


วันที่ 9 มีนาคม 2566

เวลา 09.00 น.

นายปิยะพงษ์ บุญส่ง นายอำเภอแก่งคอย พร้อมด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง โดยนายสมัย แสงทะตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง, อุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี, ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนตำบลห้วยแห้ง

ร่วมต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวง ในการฝึกปฎิบัติการตรวจราชการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ของสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับ สำนักงาน ก.พ.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง

2023-08-30
2023-06-28
2023-06-26
2023-06-20
2023-06-03
2023-06-03
2023-05-18
2023-05-06
2023-05-03
2023-05-01