องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.huaihaenglocal.go.th

 
 
 


กิจกรรมรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100%


วันที่ 14 มีนาคม 2566

เวลา 09.00 น.

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง ร่วมกับ ฝ่ายปกครอง กำนันผู้ใหญ่บ้าน รพ.สต. อสม. ตำบลห้วยแห้ง และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แก่งคอย ร่วมกิจกรรมรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100%

บริเวณถนนด้านหน้า สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง

2024-07-04
2024-06-26
2024-06-21
2024-03-22
2024-02-20
2024-02-12
2024-01-12
2024-01-10
2023-12-29
2023-12-29