องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.huaihaenglocal.go.th
 
 
 


โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 "เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ"


วันที่ 21 มีนาคม 2566

เวลา 09.00 น.

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง ได้ดำเนินการโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 "เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ" โดยมีนายสมัย แสงทะตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ฯ พร้อมด้วย ผู้บริหาร พนักงานราชการ และมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรตำบลห้วยแห้ง ทั้งนี้ ยังได้ดำเนินการลงนามบันทึกข้อตกลงเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบร่วมกับกำนันตำบลห้วยแห้ง ผอ.รพ.สต.ห้วยแห้ง และผอ.รพ.สต.หนองสองห้อง

2023-08-30
2023-06-28
2023-06-26
2023-06-20
2023-06-03
2023-06-03
2023-05-18
2023-05-06
2023-05-03
2023-05-01