องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.huaihaenglocal.go.th

 
 
 


มอบเกียรติบัตรหมู่บ้านดีเด่น ด้านการคัดแยกขยะครัวเรือน (ขยะเปียกครัวเรือน)


วันที่ 24 เมษายน 2566

เวลา 10.00 น.

นายสมัย แสงทะตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง ได้มอบเกียรติบัตรหมู่บ้านดีเด่น ด้านการคัดแยกขยะครัวเรือน (ขยะเปียกครัวเรือน) ในเขตพื้นที่ตำบลห้วยแห้ง ได้แก่ หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยแห้ง โดย นายอดุลย์ กรุณา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 เป็นผู้รับมอบ

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง

2024-07-04
2024-06-26
2024-06-21
2024-03-22
2024-02-20
2024-02-12
2024-01-12
2024-01-10
2023-12-29
2023-12-29