องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.huaihaenglocal.go.th

 
 
 


ประชุม กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น อบต.ห้วยแห้ง ครั้งที่ 3/2566 ไตรมาสที่ 3


วันที่ 28 เมษายน 2566

เวลา 10.00 น.

นายสมัย แสงทะตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง เป็นประธานในการประชุม กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น อบต.ห้วยแห้ง ครั้งที่ 3/2566 ไตรมาสที่ 3 โดยมี ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วย คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น เข้าร่วมประชุม ณ ห้ององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง

2024-07-04
2024-06-26
2024-06-21
2024-03-22
2024-02-20
2024-02-12
2024-01-12
2024-01-10
2023-12-29
2023-12-29