องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.huaihaenglocal.go.th

 
 
 


ขอประชาสัมพันธ์ แอปพลิเคชัน "ThaID"


ขอประชาสัมพันธ์ แอปพลิเคชัน "ThaID" มิติใหม่แห่งการทำธุรกรรมภาครัฐและเอกชนผ่านช่องทางดิจิทัล สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ดาวน์โหลด-ใช้แอปพลิเคชัน ThaID บนโทรศัพท์มือถือ ทั้งระบบ Android และ iOS โดยดำเนินการได้ 2 ช่องทาง คือ ช่องทางที่ 1 ลงทะเบียนผ่านเจ้าหน้าที่ โดยนำโทรศัพท์มือถือและบัตรประจำตัวประชาชน มายังสำนักทะเบียนทั่วประเทศ และช่องทางที่ 2 ลงทะเบียนด้วยตนเอง ผ่านแอปพลิเคชัน ThaID ตามขั้นตอนได้เลย

2024-07-04
2024-06-26
2024-06-21
2024-03-22
2024-02-20
2024-02-12
2024-01-12
2024-01-10
2023-12-29
2023-12-29