องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.huaihaenglocal.go.th

 
 
 


กิจกรรมการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมปราชญ์ชาวบ้านตำบลห้วยแห้ง หมู่ที่ 2


วันที่ 19 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายสมัย  แสงทะตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง มอบหมายให้ นางรัตนาวดี  ทองมี ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมปราชญ์ชาวบ้าน (นายสมาน ยะธาตุ) ในตำบลห้วยแห้ง หมู่ที่ 2

โดยปราชญ์ชาวบ้านได้มีการสาธิตการผลิตก้อน EM และน้ำมันงา รวมถึงแนวทางในการทำเกษตรผสมผสานให้แก่เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง

2024-03-22
2024-02-20
2024-02-12
2024-01-12
2024-01-10
2023-12-29
2023-12-29
2023-12-25
2023-12-19
2023-12-08