องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.huaihaenglocal.go.th

 
 
 


ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล(ประเทศไทย) จังหวัดสระบุรี


องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล(ประเทศไทย) จังหวัดสระบุรี ในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระพุทธบาท ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้งได้รับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ หน่วยงานที่ได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ผลคะแนนระดับ ผ่านดีเยี่ยม โดยมี นายสมัย แสงทะตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง เข้ารับรางวัลดังกล่าว

2024-03-22
2024-02-20
2024-02-12
2024-01-12
2024-01-10
2023-12-29
2023-12-29
2023-12-25
2023-12-19
2023-12-08