องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.huaihaenglocal.go.th

 
 
 


มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้ตัวแทน อสม. ม.3 และ ม.7


วันที่ 1 เมษายน 2563 เวลาประมาณ 09.30 นายสมยศ วงษ์จีน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง พร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ได้ส่ง มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้ตัวแทน อสม. ม.3 และ ม.7 เพื่อแจกจ่ายแก่ประชาชน ต่อไป ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพหนองสองห้อง ภายใต้โครงการ “โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) "

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง ขอขอบคุณ บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) ที่ร่วม สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์สำหรับจัดทำหน้ากากอนามัย

2024-07-04
2024-06-26
2024-06-21
2024-03-22
2024-02-20
2024-02-12
2024-01-12
2024-01-10
2023-12-29
2023-12-29