องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.huaihaenglocal.go.th

 
 
 


ประชุมบูรณาการร่างแผนงานโครงการฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2564


วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลาประมาณ 10.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง ได้มีการจัดประชุมบูรณาการร่างแผนงานโครงการที่คาดว่าจะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2564 ณ อาคารจอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง โดยมีนายสมยศ วงษ์จีน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้งเป็นประธาน พร้อมข้าราชการหัวหน้าส่วน ร่วมประชุมกับ ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ทั้ง 12 หมู่

2024-07-04
2024-06-26
2024-06-21
2024-03-22
2024-02-20
2024-02-12
2024-01-12
2024-01-10
2023-12-29
2023-12-29