องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.huaihaenglocal.go.th

 
 
 


โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 5


วันที่ 20 เมษายน 2563 งานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม อบต.ห้วยแห้ง ออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 5 รอบเช้า เวลา 09.00 น.ถึงเวลา 12.00 น. ที่บริเวณวัดเขาแย้ (เขาลาดวนาราม) รอบบ่าย เวลา 13.00 น. ถึง เวลา 16.00 น. ที่บริเวณ หมู่ที่ 1 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1

2024-07-04
2024-06-26
2024-06-21
2024-03-22
2024-02-20
2024-02-12
2024-01-12
2024-01-10
2023-12-29
2023-12-29