องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.huaihaenglocal.go.th

 
 
 


โครงการศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2562


ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 นางสาวดุจสดี บัวแพง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง นำกลุ่มอาสาสมัครเกษตรประจำหมู่บ้าน เข้าศึกษาดูงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2562 . เพื่อศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำมาจัดการพื้นที่ทำกินให้เกิดประโยชน์สูงสุด ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ต.ภูเขาทอง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ...ขอขอบคุณปราชญ์ชาวบ้านและคณะศึกษาดูงานทุกท่าน ที่ให้เกียรติเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในครั้งนี้เป็นอย่างสูง...
2024-07-04
2024-06-26
2024-06-21
2024-03-22
2024-02-20
2024-02-12
2024-01-12
2024-01-10
2023-12-29
2023-12-29