องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.huaihaenglocal.go.th

 
 
 


ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานกองทุนฯ


วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลาประมาณ 09.00 น. นายสมยศ วงษ์จีน ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง พร้อมด้วยคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง ร่วมประชุมรับทราบผลการดำเนินงานกองทุนฯ และปรึกษาหารือแนวทางในการบริหารกองทุนฯเพื่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนตำบลห้วยแห้งทุกคน ณ ห้องประชุม อบต.ห้วยแห้ง

2024-07-04
2024-06-26
2024-06-21
2024-03-22
2024-02-20
2024-02-12
2024-01-12
2024-01-10
2023-12-29
2023-12-29