องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.huaihaenglocal.go.th

 
 
 


มอบบ้านให้กับนางมณฑา ทวงอินลา และนางมะใร พิศนอก


วันพุธ ที่ 22 กรกฏาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายดุรงค์ฤธิ์ ศิริวัฒนพันธ์ นายอำเภอแก่งคอย พร้อมด้วยนายมนัสพันธ์ ดอนก้อนไพร ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ปลัดอำเภอ และนายสมยศ วงษ์จีน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ตำบลทับกวางและตำบลห้วยแห้ง พร้อมกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาดอำเภอแก่งคอย และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมมอบบ้านให้กับนางมณฑา ทวงอินลา และนางมะใร พิศนอก ซึ่งเป็นผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส ในพื้นที่โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี กองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอแก่งคอย และภาคเอกชน

2024-07-04
2024-06-26
2024-06-21
2024-03-22
2024-02-20
2024-02-12
2024-01-12
2024-01-10
2023-12-29
2023-12-29