องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.huaihaenglocal.go.th

 
 
 


โครงการส่งเสริมอาชีพผู้ด้อยโอกาส ผู้ว่างงาน ผู้สูงอายุและผู้พิการ


วันที่ 13-14 สิงหาคม 2563 กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท อินฟินิท กรีน จำกัด ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง จัดโครงการส่งเสริมอาชีพผู้ด้อยโอกาส ผู้ว่างงาน ผู้สูงอายุและผู้พิการ โดยในวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ได้มีการอบรมการทำโลชั่นบำรุงผิว ยาสระผล และ สบู่ก้อน และในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ได้อบรบการทำหมูฝอย และ หมูส้ม เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ที่เข้าอบรมสามารถนำไปประกอบอาชีพในอนาคตได้

2024-07-04
2024-06-26
2024-06-21
2024-03-22
2024-02-20
2024-02-12
2024-01-12
2024-01-10
2023-12-29
2023-12-29