องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.huaihaenglocal.go.th

 
 
 


โครงการอบรมฯอปพร.และประชาชนทั่วไป ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


วันที่ 25 สิงหาคาม 2563 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้งได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้ให้กับอปพร.และประชาชนทั่วไป ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมี นายสมยศ วงษ์จีน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกเป็นประธานเปิดโครงการ โดยในโครงการมุ่งเน้นให้เยาวชนมีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยและป้องกันไฟป่าได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งเพื่อให้ศูนย์ อปพร. อบต.ห้วยแห้ง เป็นองค์กรในการจัดการสาธารภัยที่มีความรู้พร้อมอยู่ตลอดเวลา และมีศักยภาพที่เข้มแข็งในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

2024-07-04
2024-06-26
2024-06-21
2024-03-22
2024-02-20
2024-02-12
2024-01-12
2024-01-10
2023-12-29
2023-12-29