องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.huaihaenglocal.go.th

 
 
 


โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด


วันที่ 27 สิงหาคาม 2563 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้งได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมี นายสมยศ วงษ์จีน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกเป็นประธานเปิดโครงการ โดยในโครงการมุ่งเน้นให้เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับยาเสพติด รวมไปถึงโทษของสารเสพติดชนิดต่างๆ

2024-07-04
2024-06-26
2024-06-21
2024-03-22
2024-02-20
2024-02-12
2024-01-12
2024-01-10
2023-12-29
2023-12-29