องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.huaihaenglocal.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับการคัดแยกขยะในเขต อบต.


วันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้งได้จัดโครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับการคัดแยกขยะในเขต อบต. โดยมี นายสมยศ วงษ์จีน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกเป็นประธานเปิดโครงการ โดยในโครงการมุ่งเน้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญเกี่ยวกับการคัดแยะขยะ และการแยกขยะสามารถเพิ่มมูลค่าได้

2024-07-04
2024-06-26
2024-06-21
2024-03-22
2024-02-20
2024-02-12
2024-01-12
2024-01-10
2023-12-29
2023-12-29