องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.huaihaenglocal.go.th

 
 
 


ขุดลอกคลอง หมู่ที่ 2


วันที่ 31 สิงหาคม 2563 นายสมยศ วงษ์จีน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแ้ห้ง ได้ลงพื้นที่ หมู่ที่ 2 ดูความคืบหน้าการขุดลอกคลองเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง

2024-07-04
2024-06-26
2024-06-21
2024-03-22
2024-02-20
2024-02-12
2024-01-12
2024-01-10
2023-12-29
2023-12-29