องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.huaihaenglocal.go.th

 
 
 


ฉีดพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก ม.1


วันที่ 1 กันยายน 2563 นายสมยศ วงษ์จีน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบบลห้วยแห้ง ได้มอบหมายให้งานสาธารณสุข อบต.ห้วยแห้ง ฉีดพ่นยุงภายในม.1 เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก

2024-07-04
2024-06-26
2024-06-21
2024-03-22
2024-02-20
2024-02-12
2024-01-12
2024-01-10
2023-12-29
2023-12-29